Д-р Весела Ранчева - Дентална медицина


Д-р Весела Ранчева завършва факултет по дентална медицина - град София през 2000 година.
От 2001 година е на собствена частна практика. Посещава множество курсове и следдипломни квалификации, основно с насоченост пародонтология и ендодонтия.